Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Gentofte Kommune - historie

Oprindelig forfatter K-EF Seneste forfatter Redaktionen

Gentofte Kommune blev oprettet i 1841 og omfattede det oprindelige Gentofte Sogn. I 1920 fik kommunen en særlig status, idet sognerådet blev omdannet til en kommunalbestyrelse under ledelse af en "formand" (fra 1934 borgmester); kommunesammenlægningerne 2007 ændrede ikke ved strukturen.

Kirken i Gentofte var oprindelig en romansk kridtkvaderkirke, men er præget af gennemgribende ombygninger i 1700- og 1800-t. Som følge af den stærke befolkningstilvækst er Gentofte Sogn blevet opdelt i følgende sogne med tilhørende kirker: Jægersborg (1941), Vangede (1931, kirken indviet 1926; en ny kirke tegnet af J.O. von Spreckelsen indviet 1974), Dyssegård (1938, kirken indviet 1961), Hellerup (1900), Helleruplund (1949, først i en barak, kirken blev indviet 1956), Ordrup (1891, kirken indviet 1876), Skovshoved (1915) og Maglegård (1918, Messiaskirken indviet 1926).

I Valdemar 1. den Stores gavebrev til biskop Absalon stadfæstet af paven 1186 nævnes det, at kongen bl.a. har skænket Absalon hovedgården i Gentofte med tilliggende, hvilket formentlig omfattede hele Gentofte Sogn. Absalon havde dog allerede tidligere erhvervet to bol i Gentofte. Bispestolen i Roskilde bevarede sit gods i sognet indtil Reformationen, hvorefter det overgik til kronen. I 1682 bestod hovedgården i Gentofte by endnu som en særlig stor gård, der var ejet af dronning Charlotte Amalie. Den var dog dyrkningsmæssigt integreret med de øvrige gårde i byen.

Annonce

Landskabshistorisk kan Gentofte Kommune deles i tre områder, der tydeligt fremtræder i det moderne bybillede. Mod vest lå de store gamle landsbyer Gentofte og Vangede med store marker dyrket som trevangsbrug og med bolskiftede agre. Gentoftes jord gik helt ud til Øresund, hvor det lille fiskerleje Skovshoved lå.

Bernstorff Slot set fra parken. Tagetagen med de små vinduer blev indrettet i 1800-t.

Bernstorff Slot set fra parken. Tagetagen med de små vinduer blev indrettet i 1800-t.

Mod nordøst lå den middelalderlige udflytterby Ordrup, og i det oprindelige skov- og overdrevsområde mellem disse to områder opstod i middelalderen den lille rydningsby Ibstrup (1401 Jæcobstorp). Den blev i 1500-t. omdannet til en kongelig jagtgård, og på stedet påbegyndte Christian 4. i 1609 opførelsen af et jagtslot, fra ca. 1670 kaldet Jægersborg. I 1700- og 1800-t. opførtes i området lystslottene Bernstorff og Charlottenlund samt flere mindre ejendomme. I 1871 opførtes endvidere sommerslottet Hvidøre ved Øresundskysten.

Gentofte Sogn blev som det første i landet udskiftet af landsbyfællesskabet, og en stor del af gårdene udflyttet i 1765, idet J.H.E. Bernstorff, der som ejer af Bernstorff Slot også ejede bøndergårdene, ønskede at fremme landboreformerne med praktiske forsøg. Ydermere fik bønderne arvefæsteskøde på deres gårde og blev fritaget for hoveri.

Gennem kommunen førtes 1886-93 den nordlige del af Københavns landbefæstning med Garderhøjfortet samt Vangede-, Gentofte-, Christiansholms-, Vestre og Østre Ordrupkrat- og Bernstorffbatterierne afsluttende med Hvidøre Batteri og Charlottenlund Fort ved kysten.

Læs også om Gentoftes forhistorie eller læs om Gentofte Kommune generelt.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen: Gentofte Kommune - historie i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 25. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=83189