Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Favrskov Kommune

Oprindelige forfattere K-EF og NGB Seneste forfatter Redaktionen

Favrskov Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Østjylland under Region Midtjylland. Den udgøres af de tidligere primærkommuner Hadsten, Hammel og Hinnerup samt sognene syd for Gudenåen i Langå Kommune, Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg samt Hvorslev. Kommunen fik sit navn fra hovedgården Favrskov vest for Hadsten efter en stor offentlig debat. Det alternative navn, Frijsenborg, var i konflikt med grevskabet af samme navn. Kommunens administrationscentrum er Hinnerup.

Byrådet i Favrskov Kommune består af 25 medlemmer (2014). Nils Borring (f. 24.2.1959) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2010.

Favrskov Kommune (Kommunefakta)
39997926.jpg25901479.601.png
Areal (km2)539
Indbyggertal
1985-
201747.915
Byer over 1000 indb. (2017)
Hadsten8093
Hinnerup7681
Hammel7005
Søften2757
Ulstrup2025
Thorsø1845
Folby1064
Laurbjerg1013
Kommuner før reformen:
Hadsten Kommune
Hammel Kommune
Hinnerup Kommune
Hvorslev Kommune
Langå Kommune (del af)
Kommunens hjemmeside
Favrskov kommune er opkaldt efter hovedgården Favrskov ved Hadsten.

Naturforhold

Kommunen ligger lige øst for hovedstilstandslinjen fra sidste istid, så overfladen er et ungt morænelandskab med leret jordbund præget af mange store bakker og dybe dale. Mod nord grænser kommunen op til Nørreå, et af Gudenåens tilløb. Gudenåen løber igennem kommunen i den brede smeltevandsdal mellem Bjerringbro og Langå med den lyngklædte bakke Busbjerg (92 m.o.h.) som markant udsigtspunkt. Området blev fredet i 1953 og 1973.

Terrænet kulminerer i bakkerne vest for Vissing med den fredede bakke Lysnet, 131 m.o.h., en landskabsrest fra næstsidste istid. Lilleåen, der også er et tilløb til Gudenåen, løber i en smeltevandsdal fra sidste istid. Dalen skærer sig skarpt ned i terrænet; fra at være 500 m bred syd for Hadsten udvider dalen sig til ca. 2000 m i bredden et par kilometer vest for byen, hvor den støder til tunneldalen fra Alling Å. Ved Lilleåen ligger Kollerup Vandmølle, der kendes fra 1300-t. Den nuværende møllebygning er fra 1714 og har et funktionsdygtigt overfaldshjul.

I den sydvestlige del af kommunen gennemskæres plateauet nord for Hammel af en nordøst-sydvestgående tunneldal med stejle og skovdækkede skrænter i 40-60 meters højde. Dalen har talrige, skarpt nedskårne sidedale og kløfter. Den 40 ha store Søbygård Sø i dalbunden afvandes mod sydvest af Gjern Å. 2 km nordøst for søen udspringer Granslev Å, der på sin vej mod Gudenå passerer udflugtsstedet Pøtmølle, der ligger i en sidedal. Arealerne langs Granslev Å og Voermølle Å er udpeget som særlige områder for naturbeskyttelse. I den sydøstlige del af kommunen ligger den 45 ha store Lading Sø i en lille tunneldal omgivet af et 135 ha stort område, der blev fredet i 1963.

Annonce

Kulturlandskab

Voldby Kirke ved Favrskov,
 oktober 2009.

Voldby Kirke ved Favrskov, oktober 2009.

Kommunen bærer præg af at være et gammelt, tæt bebygget kulturlandskab. Næsten alle landsbykirker stammer fra den romanske periode og er bygget af granitkvadre.

På de gennemgående frugtbare jorder ligger mange gamle landsbyer jævnt fordelt, som vidner om tidlig opdyrkning. Der er dog ingen bebyggelse i området øst for Hammel, der udgøres af godset Frijsenborgs besiddelser. I de mange områder, hvis navne ender på -mark eller -hede, findes ældre husmandskolonier. Udstykningerne fortsatte helt op i 1950'erne.

Hovedgården Jernit oprettedes af Valdemar Parsberg ca. 1585 efter nedlæggelsen af landsbyen af samme navn. I 1665 blev gården solgt til rentemester Mogens Friis, der i 1672 dannede grevskabet Frijsenborg med Jernit som kernen. Grevskabet omfattede i sin storhedstid hele den sydvestlige del af kommunen med store hovedgårdsmarker og skove. Grevskabet blev ophævet i 1920, men til trods for store udstykninger er Frijsenborg stadigvæk et af Danmarks største godser. I den nordøstlige del af kommunen hørte en stor del af gårdene tidligere under hovedgården Clausholm, der 1472-1819 udgjorde en særlig retskreds, Clausholm Birk.

Industri og service

Afgørende for kommunens økonomiske udvikling var de store jernbaneanlæg. I 1862 blev den jyske længdebane Aarhus-Randers ført gennem området med stationer i Hinnerup, Hadsten, Laurbjerg og Langå, der alle udviklede sig til stationsbyer. Anlæggelsen blev det følgende år fulgt op med banen Langå-Viborg. I 1908 blev længdebanen forbundet med Midtjylland ved banen Laurbjerg-Silkeborg, der senere blev forlænget over Brande og Grindsted til Bramming. Den blev nedlagt i 1971.

Hammel by er vokset op som grevskabet Frijsenborgs by og fik i løbet af 1800-t. en række centrale funktioner, bl.a. tinghus, apotek og pengeinstitut. Byen voksede som oplandsby og midtvejsby mellem de gamle købstæder. Åbningen af Hammelbanen til Aarhus i 1902 og Thorsøbanen i 1914 fik ikke den store betydning; banerne blev nedlagt i 1956. Byens industrikvarter rummer bl.a. virksomheden Dan Control, en del af vindmøllekoncernen Vestas. Byens sygehus, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er en del af sygehusvæsenet i Region Midtjylland.

Ved Hadsten ligger Dansk Leca®, oprettet 1953, der udnytter de plastiske leraflejringer fra tertiærtiden i Hinge og Ølst Bakker til fremstilling af isolerende bygningsmaterialer.

Igennem kommunens østlige del går den østjyske motorvej, der blev åbnet i 1994. Kommunen har udlagt flere erhvervs- og parcelhusområder omkring motorvejen. De gode trafikforbindelser og den afvekslende natur har gjort kommunen til et attraktivt bopælsområde, men udviklingen af arbejdspladser er ikke fulgt med, hvorfor mange indbyggere dagligt pendler til Aarhus og Randers.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karl-Erik Frandsen, Nils G. Bartholdy: Favrskov Kommune i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=74771