Danmarks Oldtid

daol-1-295.jpg

Danmarks Oldtid i fire bind er skrevet af museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jørgen Jensen. Med hans suveræne overblik skildres tiden fra 13.000 før vor tidsregning til 1050 e.Kr. med skyldig hensyntagen til den allernyeste forskning. Dermed er værket inden for oldtidsforskningen uomgængeligt og vil stå i mange år fremefter som værket om dansk oldtid.

Danmarks Oldtid udkom første gang i 2004. Her bringes 2. udgave, der udkom i 2006.