• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Selandia

 M/S Selandia 1912 indvarslede en revolution i søtransporten. Indførelsen af dieselmotoren muliggjorde en forøgelse af skibenes aktionsradius og fart. Oliens afløsning af kullene som brændstof gav mere plads og mindre snavs om bord, og det var således oplagt at anvende dieselmotoren i passagerskibe. Det skete dog først for alvor fra begyndelsen af 1920'erne, da den svenske Amerikalinie introducerede motordrevne passagerskibe, selvfølgelig med B & W-motorer, der nu var udviklet til at kunne yde 13.000 hk.

M/S Selandia 1912 indvarslede en revolution i søtransporten. Indførelsen af dieselmotoren muliggjorde en forøgelse af skibenes aktionsradius og fart. Oliens afløsning af kullene som brændstof gav mere plads og mindre snavs om bord, og det var således oplagt at anvende dieselmotoren i passagerskibe. Det skete dog først for alvor fra begyndelsen af 1920'erne, da den svenske Amerikalinie introducerede motordrevne passagerskibe, selvfølgelig med B & W-motorer, der nu var udviklet til at kunne yde 13.000 hk.

Selandia, (lat. 'Sjælland'), M/S Selandia, verdens første oceangående dieselmotorskib, afleveret fra Burmeister & Wain i København til Det Østasiatiske Kompagni i 1912. Selandia målte 4950 BRT og var udstyret med to dieselmotorer på hver 1250 hk. Stabelafløbningen fandt sted 4.11.1911, og jomfrurejsen påbegyndtes 22.2.1912; den gik via London, Antwerpen og Genova, gennem Suezkanalen til Bangkok.

Selandia sejlede med fragt og passagerer i linjefart mellem København og Bangkok og var udstyret med luksuskahytter udformet af arkitekten Carl Brummer. I 1936 blev skibet overtaget af et norsk rederi, i 1940 af det finske Finland-Amerika Linjen. To år efter grundstødte det ud for Japan og sank 30.1.1942.

Læs også om Selandia i Danmarkshistorien.

Annonce

Man Diesel & Turbos hjemmeside for M/S Selandias 100-års-fejring

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object