• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

skibsregister

skibsregister, offentligt register, som føres af Søfartsstyrelsen over danske skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Der er endvidere mulighed for frivillig registrering af skibe med bruttotonnage ned til 5 samt af udenlandsk registrerede skibe, som er lejet uden besætning af dansk reder (bareboatbefragtet). Ved registreringen tildeles skibet kendingsbogstaver, og der udstedes nationalitetsbevis.

For visse erhvervsfartøjer er der mulighed for at vælge registrering i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der er oprettet ved særlig lov i 1988, idet man samtidig i skattelovgivningen fritog danske søfolk for at betale skat af hyren.

Skibsregistrene indeholder bl.a. oplysninger om skibstype, dimensioner, tonnage og drivkraft samt om ejendomsret, navn, hjemsted, panterettigheder og brugsrettigheder. Registreringen svarer på mange punkter til tinglysningskontorernes registrering af fast ejendom.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. skibsregister
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik