elbil

Oprindelige forfattere NJBJog OWD Seneste forfatter FiSø

Opladere til elbiler i Nice i Frankrig.

Opladere til elbiler i Nice i Frankrig.

elbil, bil drevet af elektricitet, almindeligvis fra akkumulatorer. Omkring 1900 blev der produceret en del elbiler, især til bytrafik, hvor de blev foretrukket pga. deres støjsvaghed og enkle betjening.

Forbrændingsmotorens udvikling medførte imidlertid, at elbilerne forsvandt som alment befordringsmiddel; de forblev dog i begrænset brug til lettere varetransport over korte afstande, fx som mælkebiler i britiske byer.

Forureningsdiskussionen, som opstod i 1970'erne, medførte fornyet interesse for eldrift. To eldrevne køretøjer blev udviklet og produceret i Danmark: Mini-el (Ellert) fra 1987-95 og Kewet fra 1991-95. Ellerten produceres nu i Tyskland og Kewet i Norge.

Annonce

Et af de væsentlige problemer ved elbiler var de tunge og ret ineffektive blybatterier. Udvikling af nye batterityper, Ni-Cd- og lithium-ion-batterier, har gjort elbiler mere attraktive. I Frankrig har Citroën produceret elbiler med Ni-Cd-batterier siden midten af 1990'erne (Saxo Electrique og Berlingo CityVan Electrique).

Brugen af Ni-Cd-batterier i nye biler produceret i EU ophørte dog fra 2006 af miljømæssige grunde, da cadmium er et miljøskadeligt tungmetal.

Også Ford har i 2002 forsøgt sig med elbiler (Ford Th!nk City) specielt til det californiske marked i forventning om skærpede miljøkrav, men har igen opgivet produktionen.

En teknologi, de fleste bilfabrikker satser på, er hybridbiler, hvor eldrift kombineres med en konventionel forbrændingsmotor. Toyota var først (1997) med Prius og har annonceret, at man fra 2012 vil markedsføre alle fabrikkens bilmodeller i en hybridversion. I 2005 producerede Toyota 180.000 hybridbiler.

En mulig udvikling i fremtiden for elbiler er anvendelsen af brændselsceller, som direkte producerer elektriciten ombord i bilen og dermed reducerer behovet for stor batterikapacitet.

Elbiler kan desuden lagre energi og udnytte overskudsproduktion af vedvarende energi, fx fra vindmøller.

En lang række danske virksomheder er i 2010 ved at opsætte infrastruktur til elbiler i Danmark. Selve infrastrukturen, herunder batteriskiftestationer og ladestandere, er mindst lige så vigtig som selve elbilen, hvis den skal kunne udbredes til en større brugerskare.

Se også elektricitet og akkumulatorer.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Niels Jonassen, Ove W. Dietrich: elbil i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. januar 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=69550